hoc tin hoc o di an tagged posts

Học tin học ở Dĩ an Bình Dương

Trung tâm đào tạo tin học Phụ nữ Bình Dương

Thông báo chiêu sinh đào tạo tin học ở Dĩ an

Mục tiêu khóa học:

– Nắm rõ kiến thức các thiết bị của máy tính

– Trình bày được cách sử dụng phần mềm văn phòng mới nhất.

– Trình bày &  soạn thảo văn...

Xem thêm
Trung tâm đào tạo Kế toán Tin Học Kỹ Năng tại Bình Dương