Hướng Nghiệp xin Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2016 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2016:

Tư vấn chọn trường đại học và Nghề nghiệp Bình Dương  Tư vấn hướng nghiệp “Hiểu đúng mình – Chọn đúng nghề” 

Phần 1 gồm: Tư vấn chọn trường

https://youtu.be/D9HyfjNjXJ0

Phần 2 gồm: Nền tảng nhận thức

Phần 3: Định hướng đúng – Lựa chọn đúng