Quy trình nhờ thu kèm chứng từ D/A và D/P trong xuất nhập khẩu

Quy trình nhờ thu kèm chứng từ DA và DP trong xuất nhập khẩu

Việc thanh toán nhờ thu kèm chứng từ là phương thức mà người xuất khẩu sử dụng bộ chứng từ nhằm ràng buộc trách nhiệm của người mua về việc thanh toán. Đó là việc người mua nếu không thanh toán đồng nghĩa với việc ngân hàng sẽ không trao chứng từ để làm thủ tục nhận hàng.

Nhiều người ưu tiên sử dụng phương thức này vì nó đảm bảo an toàn hơn cho phía xuất khẩu so với phương thức chuyển tiền T/T.

Với phương thức thanh toán kèm chứng từ, Nhà xuất khẩu sẽ ủy thác cho Ngân hàng thu hộ tiền từ người mua hàng dựa vào Hối phiếu và Bộ chứng từ giao hàng. 

1.Các bên tham gia vào thanh toán nhờ thu kèm chứng từ

Trong phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ, các bên tham gia bao gồm:

  • Người nhờ thu: Người xuất khẩu
  • Người có nghĩa vụ trả tiền: Người nhập khẩu
  • Ngân hàng chuyển tiền
  • Ngân hàng thu hộ 

Ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng phục vụ cho người xuất khẩu, ngân hàng sẽ thay mặt người xuất khẩu bằng cách tiếp nhận chứng từ và thực hiện theo những điều kiện được đặt ra từ người xuất khẩu để thu hộ tiền cho họ. Khi nhận được chứng từ, Ngân hàng sẽ thực hiện theo các thông tin được để cập trong chứng từ.

Ngân hàng thu hộ là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu, ngân hàng này chuyển chỉ định (nếu người xuất khẩu không nêu rõ) hoặc có thể do người xuất khẩu đề nghị trong thư yêu cầu nhờ thu của mình.Quy trình nhờ thu kèm chứng từ DA và DP trong xuất nhập khẩu

2.Thời điểm thanh toán Nhờ thu kèm chứng từ

Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người bán và người mua mà sử dụng  phương thức nhờ thu kèm chứng từ tương ứng. Theo đó, có thể nhờ thu với điều kiện trao chứng từ kèm theo như sau:

a.D/P

Người nhập khẩu trả tiền thì ngân hàng sẽ trao chứng từ. Nhờ thu kèm chứng từ D/P được sử dụng khi người xuất khẩu muốn thu được tiền ngay sau giao hàng

b.D/A

Người nhập khẩu chấp nhận sẽ trả tiền thì ngân hàng sẽ trao chứng từ. Nhờ thu kèm chứng từ D/A được sử dụng khi người xuất khẩu có thể người nhập khẩu nợ trong 1 khoảng thời gian đáng kế.

Đối với người xuất khẩu thì nhờ thu kèm chứng từ D/P an toàn hơn nhờ thu kèm chứng từ D/A ít khi được sử dụng vì không khác nhiêu so với phương thức chuyển tiền trả sau (trừ khi người xuất khẩu muốn sử dụng Hối phiếu để chiết khấu hoặc chuyển nhượng). 

3.Quy trình thực hiện Nhờ thu kèm chứng từ

  • Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu
  • Người xuất khẩu gửi Yêu cầu Nhờ thu, Hối phiếu kèm Bộ chứng từ cho Ngân hàng phục vụ mình
  • Ngân hàng của người xuất khẩu gửi Lệnh nhờ thu, Hối phiếu kèm Bộ chứng từ tới Ngân hàng của người Nhập khẩu; Ngân hàng của người nhập khẩu thông báo Lệnh nhờ thu, Hối phiếu và Bộ chứng từ tới người nhập khẩu;
  • Người nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tùy vào loại Hối phiếu để được ngân hàng trao Bộ chứng từ.

Trên đây là những Quy trình nhờ thu kèm chứng từ D/A và D/P, mong rằng bài viết của Đào tạo Bình Dương sẽ hữu ích với bạn!

học autocad tại lam minh long bình dương
học illustrator tại bình dươn
học báo cáo tài chính doanh nghiệp tại bình dương
TRUNG TÂM TIN HỌC UY TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG
Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510