Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đam mê học tập & Có ý chí vươn lên trên con đường tìm tri thức. Trung tâm sẽ miễn phí từ 50%  đến 100% học phí cho những bạn thuộc những điều kiện dưới đây:

  • Gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo của tất cả địa phương trên cả nước.
  • Học sinh gia đình nghèo khó của địa phương.
  • Học sinh Sinh viên bị mất người thân (cha hoặc mẹ) khó khăn trong việc học.
  • Thuộc diện khó khăn khác (trình bày tại trung tâm)
  • Trẻ em, thanh niên cơ nhở, buôn bán không có thời gian học chính khóa.

Chúng tôi hoan nghênh các bạn mong muốn đi học kiến thức cho dù điều kiện như thế nào hoặc Hãy giới thiệu các bạn hoàn cảnh đặt biệt đến với Trung tâm Hướng Nghiệp chúng tôi.

Trân Trọng!