Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2014 Của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2014

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

STT Ngành
Chỉ tiêu
năm 2014
Tỷ lệ
“chọi”
năm 2013
1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 70 1/1.2
2 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 50 1/1.6
3 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 150 1/1.5
4 KẾ TOÁN 150 1/2.2
5 QUẢN TRỊ KINH DOANH 150 1/2.2
6 KINH DOANH QUỐC TẾ (ngành mới) 60 Ngành mới
7 MARKETING (ngành mới) 60
8 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (ngành mới) 60
9 KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (ngành mới) 50

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

STT Ngành Chỉ tiêu năm 2014 Tỷ lệ “chọi” năm 2013
1 TIN HỌC ỨNG DỤNG 150 1/1.5
2 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 100 1/1.1
3 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC 100 1/0.7
4 KẾ TOÁN 200 1/3
5 THƯ KÝ VĂN PHÒNG 50 1/0.9
6 TIẾNG ANH 50 1/1.4
7 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 150 1/1.7
8 DƯỢC SỸ 100 1/5
8 DỊCH VỤ PHÁP LÝ (ngành mới) 300 Ngành mới
học autocad tại lam minh long bình dương
học illustrator tại bình dươn
học báo cáo tài chính doanh nghiệp tại bình dương
TRUNG TÂM TIN HỌC UY TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG
Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510