Tư vấn chọn trường – Bài 1: Cách làm cũ và hệ lụy

Xin giới thiệu với các bạn nội dung của buổi thứ nhất trong 3 buổi tư vấn của thầy Nguyễn Thành Nam với chủ đề: Tư vấn chọn trường – Cách làm cũ và hệ lụy.

Lịch khai giảng
Chat Facebook
Gọi tư vấn Tin học
Gọi tư vấn Kế toán