Tư vấn chọn trường – Bài 1: Cách làm cũ và hệ lụy

Xin giới thiệu với các bạn nội dung của buổi thứ nhất trong 3 buổi tư vấn của thầy Nguyễn Thành Nam với chủ đề: Tư vấn chọn trường – Cách làm cũ và hệ lụy.

Trung tâm đào tạo Kế toán Tin Học Kỹ Năng tại Bình Dương
Chat Facebook
Đt&Zalo: 0981.550.510