Tag Archives: tin hoc binh duong

Học tin học ở Dĩ an Bình Dương

Trung tâm đào tạo tin học Bình Dương Thông báo chiêu sinh đào tạo tin học ở Dĩ an Các chương trình đào tạo tin học ở Dĩ an gồm: Tin học văn phòng: Trình bày &  soạn thảo văn bản Word, Excel Thiết kế và xử lý ảnh thiết kế đồ họa Corel, Photoshop, AI… Thiết kế vẽ kỹ thuật […]

Học tin học ở Tân uyên Bình Dương

Thông báo chiêu sinh đào tạo tin học Các chương trình đào tạo tin học ở Tân Uyên gồm: Tin học văn phòng: Trình bày &  soạn thảo văn bản Word, Excel Thiết kế và xử lý ảnh thiết kế đồ họa Corel, Photoshop, AI… Thiết kế vẽ kỹ thuật Cơ khí xây dựng Autocad 2D 3D, Solidwork, […]

Lịch khai giảng
Chat Facebook
Gọi tư vấn Tin học
Gọi tư vấn Kế toán