hoc tin hoc o tan uyen tagged posts

Học tin học ở Tân uyên Bình Dương

Trung tâm đào tạo tin học Phụ nữ Bình Dương

Thông báo chiêu sinh đào tạo tin học

Mục tiêu khóa học:

– Nắm rõ kiến thức các thiết bị của máy tính

– Trình bày được cách sử dụng phần mềm văn phòng mới nhất.

– Trình bày &  soạn thảo văn bản Word, E...

Xem thêm
Trung tâm đào tạo Kế toán Tin Học Kỹ Năng tại Bình Dương